בטיחות בדרכים
במציאות מדומה


התוכנית מאושרת על ידי משרד החינוך
והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים